Oferta

Bistro Piast to nie tylko pyszne lun­che, to rów­nież sala, która pozwoli zor­ga­ni­zo­wać imprezę oko­licz­no­ściową w kom­for­to­wych warun­kach. Dobra loka­li­za­cja bli­sko cen­trum Kra­kowa to świetne miej­sce na uro­czy­sto­ści rodzinne, fir­mowe, a także cało­dzienne wyży­wie­nie gru­powe.

1.

Chrzciny i komunie

Uro­czy­sto­ści zwią­zane z komu­nią i chrztem zaczy­nają się w kościele, ale potem sia­damy z zapro­szo­nymi gośćmi i chrzest­nymi przy jed­nym stole.

2.

Konferencje, imprezy, spotkania firmowe

Nasza przestronna sala pozwoli na zorganizowanie konferencji, imprezy oraz spotkania firmowego dla 250 gości.

3.

Grupy zorganizowane

Ofe­ru­jemy rów­nież moż­li­wość zamó­wie­nia posił­ków dla grup – jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać menu nawet dla 1000 osób w ciągu jed­nego dnia.

4.

Imprezy okolicznościowe

W sali Bistro Piast suk­ce­sem koń­czą się też wszyst­kie imprezy oko­licz­no­ściowe. Nasza sala świet­nie nadaje się do orga­ni­za­cji uro­dzin, rocz­nic czy jubi­le­uszy.

BISTRO PIAST NA RODZINNE UROCZYSTOŚCI

Chrzciny i komunie

Uro­czy­sto­ści zwią­zane z komu­nią i chrztem zaczy­nają się w kościele, ale potem sia­damy z zapro­szo­nymi gośćmi i chrzest­nymi przy jed­nym stole. W Bistro Piast przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjalną ofertę na chrzciny i komu­nie.

W  atrakcyjnej cenie zyskasz przestronną salę blisko centrum Krakowa, smaczne jedzenie, profesjonalną obsługę oraz pięknie nakryte i udekorowane stoły. Na Ciebie i Twoich gości będzie czekać catering z klasycznymi daniami – przygotujemy obiad i kolację, upieczemy ciasta i tort. Ustawimy stoły zgodnie z Twoim życzeniem i przygotujemy salę na długie i spokojne świętowanie. Zajmiemy się wszystkim i osobiście dopieścimy każdy, nawet najmniejszy  szczegół.

BISTRO PIAST NA RODZINNE UROCZYSTOŚCI

Chrzciny i komunie

W Bistro Piast przygotowaliśmy specjalną ofertę na chrzciny i komunie.

W atrakcyjnej cenie zyskasz przestronną salę blisko centrum Krakowa, smaczne jedzenie, profesjonalną obsługę oraz pięknie nakryte i udekorowane stoły. Na Ciebie i Twoich gości będzie czekać catering z klasycznymi daniami – przygotujemy obiad i kolację, upieczemy ciasta i tort. Ustawimy stoły zgodnie z Twoim życzeniem i przygotujemy salę na długie i spokojne świętowanie. Zajmiemy się wszystkim i osobiście dopieścimy każdy, nawet najmniejszy szczegół.

SALA DO WYNAJĘCIA W BISTRO PIAST

Konferencje, imprezy, spotkania firmowe

Nasza przestronna sala pozwoli na zorganizowanie konferencji, imprez oraz spotkań firmowych. Pyszne jedzenie w połączeniu z pięknymi ozdobami oraz profesjonalną obsługą to przepis na zadowolenie klienta jak i wszystkich gości. Nasza sala pomieści nawet 250 osób – idealne miejsce na Wigilie firmowe, Bale studenckie, Spotkania i konferencje firmowe.

Sala do wynajęcia w BISTRO PIAST

Konferencje, imprezy, spotkania firmowe

Nasza przestronna sala pozwoli na zorganizowanie konferencji, imprez oraz spotkań firmowych. Pyszne jedzenie w połączeniu z pięknymi ozdobami oraz profesjonalną obsługą to przepis na zadowolenie klienta jak i wszystkich gości. Nasza sala pomieści nawet 250 osób – idealne miejsce na Wigilie firmowe, Bale studenckie, Spotkania i konferencje firmowe.

Smaczne posiłki dla wszystkich grup w BISTRO PIAST

Całodzienne wyżywienie grup

Oferujemy również możliwość zamówienia posiłków dla grup (sportowych, szkolnych, turystycznych) – jesteśmy w stanie przygotować menu nawet dla 1000 osób w ciągu jednego dnia. Jeśli szukasz miejsca, w którym większa grupa zje smacznie, a do tego tanio – dobrze trafiłeś. Możesz wybrać śniadanie, lunch, obiad lub kolację albo pełen pakiet.

Dopa­su­jemy menu do wielu diet, m.in. wegań­skiej, wege­ta­riań­skiej czy bez­glu­te­no­wej. Zależy nam na Twoim zado­wo­le­niu, dla­tego stwo­rzymy dla Cie­bie ide­alne roz­wią­za­nie.

Smaczne posiłki dla wszystkich grup w BISTRO PIAST

Całodzienne wyżywienie grup

Oferujemy również możliwość zamówienia posiłków dla grup (sportowych, szkolnych, turystycznych) – jesteśmy w stanie przygotować menu nawet dla 1000 osób w ciągu jednego dnia. Jeśli szukasz miejsca, w którym większa grupa zje smacznie, a do tego tanio – dobrze trafiłeś. Możesz wybrać śniadanie, lunch, obiad lub kolację albo pełen pakiet.

Dopasujemy menu do wielu diet, m.in. wegańskiej, wegetariańskiej czy bezglutenowej. Zależy nam na Twoim zadowoleniu, dlatego stworzymy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

BISTRO PIAST NA IMPREZĘ

Imprezy okolicznościowe

W sali Bistro Piast suk­ce­sem koń­czą się też wszyst­kie imprezy oko­licz­no­ściowe. Nasza sala świet­nie nadaje się do orga­ni­za­cji uro­dzin, rocz­nic czy jubi­le­uszy. Odby­wają się w niej spo­tka­nia fir­mowe, kon­fe­ren­cje oraz kon­certy. Wybie­ra­jąc to miej­sce, sta­wiasz na dobrą loka­li­za­cję w przy­stęp­nej cenie.

Zapew­nimy Ci smaczne jedze­nie, pro­fe­sjo­nalną obsługę i prze­stronną salę. Stoły usta­wimy tak, by dosto­so­wać je do Two­ich potrzeb, możemy także ude­ko­ro­wać salę.

BISTRO PIAST Na imprezę

Imprezy okolicznościowe

W naszej sali odbywają się spotkania firmowe, konferencje oraz koncerty. Wybierając to miejsce, stawiasz na dobrą lokalizację w przystępnej cenie.

Zapewnimy Ci smaczne jedzenie, profesjonalną obsługę i przestronną salę. Stoły ustawimy tak, by dostosować je do Twoich potrzeb, możemy także udekorować salę.

W ramach usług dodatkowych oferujemy:

  • Wynajem sali w centrum Krakowa na 300 osób przy stołach prostokątnych, a nawet do 500 osób w układzie teatralnym

  • Przestronny  parking

  • Łatwy dojazd komunikacją miejską
  • Profesjonalne wyposażenie konferencyjne
  • Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
  • Elegancki i szykowny catering

  • Indywidualne menu dla osób z dietą, alergią oraz dla dzieci

  • Elastyczna oferta

  • Dowolna aranżacja powierzchni

  • Dowolna aranżacja stołów

15+

lat doświadczenia w branży

50

doświadczonych pracowników

250+

zorganizowanych imprez

12k+

zadowolonych klientów

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać ofertę​

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lastrada Catering Sp. z o.o., ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.